i
 • Monday

  8 - 17

 • Tuesday

  8 - 17

 • Thursday

  9 - 17

 • Friday

  8 - 15

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

NAČELA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

Varnost vaših osebnih podatkov je za nas na prvem mestu. Zato smo ves čas pozorni na vaše osebne podatke in njihovo varovanje ter jih obdelujemo v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov, Direktive 95/46 / ES (Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov) (v nadaljnjem besedilu: Uredba o GDPR) in v skladu s temi načeli. V tem pravilniku vas obveščamo o tem, katere osebne podatke zbiramo in kako jih uporabljamo.

KDO OBDELUJE VAŠE OSEBNE PODATKE :

Vaše osebne podatke pod spodaj navedenimi pogoji bodo obdelali Frizerski studio LaMaj, TJAŠA PODBEVŠEK s.p., davčna št.: 61853879, sedež: Videm 53, 1262 Dol pri Ljubljani. LaMaj, TJAŠA PODBEVŠEK s.p. nima pooblaščenega uradnika za varstvo podatkov. Za uveljavljanje vaših pravic v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov nas lahko neposredno kontaktirate preko naših kontaktnih podatkov:     

 • Naslov: Videm 53, 1262 Dol pri Ljubljani       
 • Telefonska številka: +386 41504361       
 • E-naslov: info@lamay.si

KAKŠNE OSEBNE PODATKE ZBIRAMO?

LaMaj, TJAŠA PODBEVŠEK s.p. lahko shranjuje in kako drugače obdeluje vaše osebne podatke, ki nam jih posredujete v zvezi z uporabo naših storitev.  To vključuje zlasti naslednje osebne podatke:

 • ime,
 • priimek,
 • e-naslov,
 • telefonska številka,
 • naslov,
 • naslov za dostavo,
 • številka bančnega računa ali
 • ostale prostovoljno posredovane podatke, ki jih vnesite med ustvarjanjem naročila ter
 • podatke, ki se nanašajo na blago, ki ga kupec pregledal ali kupil.

V povezavi z vašimi dejavnostmi na naši spletni strani nadalje zbiramo in obdelamo vaš IP naslov in piškotke. Obdelava in uporaba piškotkov se urejajo samostojnimi načeli , ki jih lahko najdete v politki o piškotkih. Vse osebne podatke, katere obdelamo, smo dobili direktno od vas.

S KAKŠNIMI NAMENI OBDELAVAMO OSEBNE PODATKE?

 • Vaše osebne podatke lahko obdelamo za en ali več spodnjih namenov:
 • Uprava in obdelava nakupa preko e-trgovine.
 • Vaše osebne podatke uporabljamo, da vam dostavimo naročeno blago in vas obveščamo o stanju vašega naročila ali uveljavimo svojo pravico do odstopa od nakupa ali vašega zahtevka za reklamacijo blaga.
 • Pošiljanje različnih komercialnih sporočil in e-obvestil, da vas informiramo glede najnovejših popustov, novic, novega blaga, promo akcij in ostalih povezanih informacij.
 • Analiziranje vaših preferenc in pojavljanje vsebine, ki odgovarja vašim individuálním potrebam.
 • Izterjave in uveljavitev naših pravic (v primeru pravnih sporov, ki se nanašajo na naše storitve)
 • Vodenje računovodske evidence in izpolnjevanje naših ostalih pravnih obveznostih.

KOMU LAHKO PONUJAMO VAŠE OSEBNE PODATKE?

V okviru tega pooblastila lahko istočasno posredujemo / predložimo vaše osebne podatke naslednjim subjektom:        

 • Prevoznikom, ki imajo obveznost za dostavo blaga, ki st ega naročili       
 • Upravljalcu spletne strani in trgovine LaMaj, TJAŠA PODBEVŠEK s.p.
 • Družbi, ki opravlja naše telefonske govore za namene storitve za kupce      
 • Izvajalcem plačilnih portalov   
 • Našim pravnim in davčnim svetovalcem v povezavi z uveljavitve naših pravic      

KAKO DOLGO BOMO SHRANJEVALI VAŠE OSEBNE PODATKE?

LaMaj, TJAŠA PODBEVŠEK s.p. obdeluje in shrani vaše osebne podatke le za čas, ki je nujno potreben za zgoraj navedene namene. Če se osebni podatki obdelujejo na podlagi vašega soglasja za obdobje, s katerim ste se strinjali (navadno 5 let), razen če boste vaše soglasje o obdelavi osebnih podatkov preklicali. Po tem času  Rožica d.o.o. ohrani vaše osebne podatke v obsegu, ki je potreben za zaščito njihovih pravic. V primeru obdelave osebnih podatkov, Rožica d.o.o. obravnava in hrani vaše osebne podatke vsaj za čas trajanja pogodbe in do izteka zakonskih ali pogodbenih zastaralnih rokov in rokov za uveljavljanje pravic do okvarjenega delovanja ali garancije za morebitno izvedbo, določitev ali obrambo naših zahtevkov. Istočasno želimo poudariti, da se vaši osebni podatki hranijo v primerih, ko to zahteva zakonska ureditev, in samo v roku, ki ga določajo ti zakoni (še posebej roki za arhiviranje računovodskih in davčnih dokumentov).

KAKŠNE VSE PRAVICE IMATE V POVEZAVI S VARSTVEM VAŠIH OSEBNIH DOKUMENTOV?

 • Pravica do odvzema dovoljenja. Če obdelujemo vaše osebne podatke na podlagi vaše privolitve, imate pravico, da privolitev kadarkoli prekličite. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave vaših osebnih podatkov pred takšno pritožbo. Preklic privolitve hkrati ne vpliva na obdelavo vaših osebnih podatkov na podlagi drugega dovoljenja, zlasti v zvezi z obdelavo, potrebno za izvedbo naročila ali izpolnjevanjem zakonske obveznosti.
 • Pravica dostopa. V skladu s členom 15 Uredbe GDPR imate pravico pridobiti potrdilo o tem, ali in katere osebne podatke obdeluje Rožica d.o.o. in pridobiti dostop do teh osebnih podatkov, vključno z informacijami o namenu obdelave, kategoriji zadevnih osebnih podatkov, prejemnikih, predvidenem času shranjevanja osebnih podatkov, izbris ali popravljanje osebnih podatkov, pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu, vir osebnih podatkov, če se ne pridobi neposredno od vas, in dejstvo, da gre za avtomatsko odločanje, vključno s profiliranjem.
 • Pravica do popravila in spremembe. Imate pravico, da odLaMaj, TJAŠA PODBEVŠEK s.p. zahtevate, da popravi vaše osebne podatke, če so ti netočni ali nepopolni.
 • Pravica do izbrisa / pravica do pozabljenosti. Imate pravico, da izbrišete svoje osebne podatke, če obstajajo zakonske predpostavke. Zlasti v primerih, ko osebni podatki niso potrebni za zgoraj navedene namene ali če ste umaknili soglasje ali ste nasprotovali obdelavi
 • Pravica do omejitve obdelave. Imate pravico omejiti obdelavo vaših osebnih podatkov s strani LaMaj, TJAŠA PODBEVŠEK s.p. , če: a) boste zanikali točnost vaših osebnih podatkov (dokler se preveri točnost), b) bo obdelava nezakonita in zahtevali boste omejitev uporabe vaših osebnih podatkov namesto izbrisa; boste potrebovali podatke za določitev, uveljavljanje ali branje pravnih zahtevkov, tudi če jih Bibloo ne bo več potreboval za nadaljnjo obdelavo, ali d) če nasprotujete obdelavi pravnih postopkov za namene naših zakonitih interesov (zlasti v okviru neposrednega trženja).
 • Pravica do prenosljivosti osebnih podatkov. Če boste zahtevali, da LaMaj, TJAŠA PODBEVŠEK s.p. vaše osebne podatke posreduje neposredno drugemu administratorju.
 • Pravica do ugovora. Imate pravico ugovarjati obdelavi osebnih podatkov
 • Pravica do vložitve pritožbe. Imate pravico kadar koli vložiti pritožbo v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov.